Vaše bezstarostná plavba světem financí

Společnost NOVIUS s.r.o. poskytuje komplexní daňové, finanční a ekonomické služby včetně vedení účetní a mzdové agendy.

Naším cílem je Vás provést světem daňových a účetních předpisů nejenom bezpečně, ale i tak, abyste byli s našimi službami spokojeni!

O společnosti

Společnost NOVIUS byla založena koncem roku 2005. Její společníci a zaměstnanci získali již během své předchozí praxe zkušenosti v poradenských a účetních společnostech (jako např. Deloitte, Mazars, Rödl & Partner, apod.) a vykonávají tak svou odbornou profesi 15 i více let.

Klienty naší kanceláře jsou domácí i zahraniční společnosti, jakož i individuální podnikatelé a investoři. Jedná se o klienty podnikající v oblasti nemovitostí, IT technologií a služeb (personální agentury, finanční služby, pojišťovnictví atd.). Na požádání rádi poskytneme reference.

Společnost NOVIUS je daňovým poradcem registrovaným Komorou daňových poradců ČR. Jsme také členem Americké obchodní komory.

Společnost NOVIUS úzce spolupracuje s advokátními kancelářemi, auditory, znalci, insolvenčními správci atd. a své služby poskytuje v českém, anglickém a ruském jazyce.

Společnost NOVIUS usiluje o vysokou profesionální kvalitu a standard poskytovaných služeb. U každého jednotlivého klienta usilujeme o dosažení optimálního výsledku za jeho vynaložené prostředky. Při poskytování svých služeb společnost NOVIUS klade vysoký důraz na ochranu zájmů každého klienta, zachování důvěrnosti získaných informací a zamezení jakéhokoliv konfliktu zájmů. Zaměstnanci společnosti usilují o vytvoření vynikajících vztahů s klienty a poskytování služeb klientům způsobem, který překračuje jejich očekávání.

Služby

Daňové poradentsví

Společnost NOVIUS poskytuje služby daňového poradenství ve všech oblastech zdanění právnických a fyzických osob, mezinárodního zdanění a nepřímých daní - DPH apod.

Naše získané zkušenosti nám umožňují efektivně hájit zájmy klienta před správcem daně, například ve sporech ohledně vratky DPH, oprávněnosti daňových nákladů apod.

V rámci daňového poradenství zajišťujeme:

 • poskytování daňového poradenství ke specifickým transakcím (například akvizice nebo prodej nemovitostí, mezinárodní zdanění, strukturování financování atd.)
 • daňové plánování - na základě analýzy konkrétní situace zjistíme možnosti daňové optimalizace
 • daňové due diligence
 • poradenství v oblasti cen obvyklých (transfer pricing)
 • příprava, případně kontrola daňového přiznání k dani z příjmů právnických (fyzických) osob a jiných daňových přiznání
 • daňový audit v průběhu zdaňovacího období; cílem této činnosti je včas upozornit na případné nedostatky a daňová rizika; v průběhu naší kontroly se zaměříme na správné účetní a daňové posouzení složitějších účetních případů (především nákladů, hmotného majetku, oprav a technického zhodnocení)
 • kompletní zastupování klienta při jednání s finančním úřadem při vyřizování běžných záležitostí i zastupování při daňové kontrole
 • zastupování klienta při jednání s dalšími institucemi (pojišťovny, banky apod.)

Služby administrativní podpory

Poskytujeme kompletní servis v oblasti administrativní podpory začínajícím společnostem či projektům. Zajistíme pro Vás veškerou agendu spojenou se založením firmy i všechny ostatní administrativní úkony s tím spojené.

V rámci těchto služeb zajišťujeme:

 • založení vybraného typu společnosti a vyřízení celé související agendy
 • sídlo společnosti nebo dlouhodobý pobyt podnikatele
 • sekretářské služby spojené s přijímáním oficiální korespondence, telefonů atd.
 • přebírání pošty datovou schránkou
 • osoby jednatele, člena představenstva, člena dozorčí rady, vedoucího organizační složky
 • jednání před českými úřady jménem založené společnosti


Vedení účetnictví a mzdové agendy

Společnost NOVIUS zajišťuje svým klientům kompletní účetní a mzdový servis. Klientům nabízíme nejen zpracování standardních reportů, rozvahy, výsledovky, ale i zpracování speciálních reportů dle konkrétních požadavků klienta.

V rámci účetních služeb zajišťujeme:

 • vedení účetnictví
 • vedení mzdové evidence
 • zpracování agendy daně z přidané hodnoty
 • zpracování souvisejících daňových přiznání
 • přípravu reportů pro ekonomické rozhodování
 • ad hoc výstupy z účetnictví
 • roční účetní závěrky

Máme zkušenosti s těmito účetními programy:

 • Ekonomický a účetní program POHODA
 • Komplexní ekonomický software Altus VARIO
 • MRP - Mzdy a personalistika
 • Money
 • HELIOS
 • ABRA

Finanční a ekonomické poradenství

Společnost NOVIUS poskytuje také služby finančního a ekonomického poradenství. Usilujete-li o získání finančních prostředků pro Váš podnikatelský záměr, pomůžeme Vám s přípravou Vašeho finančního projektu pro prezentaci bankám nebo investorům.

Můžeme Vám také představit naše partnery a klienty, kteří mohou mít zájem investovat právě do Vašeho projektu.

V rámci finančních a ekonomických služeb zajišťujeme:

 • příprava ekonomických analýz k investičním záměrům investora v České republice
 • příprava kompletní žádosti o financování u kteréhokoliv finančního ústavu v České republice
 • zajištění tzv. "finance pre-screeningu" - získání nezávazné zpětné vazby od financující instituce
 • prezentaci Vašeho finančního záměru u banky, případně u obchodních partnerů

Kontakt

Pokud si přejete získat více informací o naší kanceláři nebo o službách, které poskytujeme, můžete se kdykoliv obrátit na partnera kanceláře:

NOVIUS s.r.o.
Na Baště sv. Jiří 258/7
160 00 Praha 6
Česká republika

Ing. Jan Dvořák
Mob.: +420 774 210 650
Tel.: +420 222 212 941
E-mail: jan.dvorak@novius.cz

IČ: 27438031
DIČ: CZ27438031

Návrat nahoru